Saturday, July 6, 2013

Ivan Luchuck - Ducklings pooed


Покакали каченята
(майже безконечник)

Покакало перше каченя,
Покакало друге каченя,
Покакало третє каченя,
Покакало четверте каченя,
Покакало п’яте каченя,
Покакало шосте каченя,
Покакало сьоме каченя,
Покакало восьме каченя,
Покакало дев’яте каченя,
Покакало десяте каченя,
Покакало одинадцяте каченя,
Покакало дванадцяте каченя,
Покакало тринадцяте каченя,
Покакало чотирнадцяте каченя,
Покакало п’ятнадцяте каченя,
Покакало шістнадцяте каченя,
Покакало сімнадцяте каченя,
Покакало вісімнадцяте каченя,
Покакало дев’ятнадцяте каченя,
Покакало двадцяте каченя,
Покакало двадцять перше каченя,
Покакало двадцять друге каченя,
Покакало двадцять третє каченя,
Покакало двадцять четверте каченя,
Покакало двадцять п’яте каченя,
Покакало двадцять шосте каченя,
Покакало двадцять сьоме каченя,
Покакало двадцять восьме каченя,
Покакало двадцять дев’яте каченя,
Покакало тридцяте каченя,
Покакало тридцять перше каченя,
Покакало тридцять друге каченя,
Покакало тридцять третє каченя,
Покакало тридцять четверте каченя,
Покакало тридцять п’яте каченя,
Покакало тридцять шосте каченя,
Покакало тридцять сьоме каченя,
Покакало тридцять восьме каченя,
Покакало тридцять дев’яте каченя,
Покакало сорокове каченя,
Покакало сорок перше каченя,
Покакало сорок друге каченя,
Покакало сорок третє каченя,
Покакало сорок четверте каченя,
Покакало сорок п’яте каченя,
Покакало сорок шосте каченя,
Покакало сорок сьоме каченя,
Покакало сорок восьме каченя,
Покакало сорок дев’яте каченя,
Покакало п’ятдесяте каченя,
Покакало п’ятдесят перше каченя,
Покакало п’ятдесят друге каченя,
Покакало п’ятдесят третє каченя,
Покакало п’ятдесят четверте каченя,
Покакало п’ятдесят п’яте каченя,
Покакало п’ятдесят шосте каченя,
Покакало п’ятдесят сьоме каченя,
Покакало п’ятдесят восьме каченя,
Покакало п’ятдесят дев’яте каченя,
Покакало шістдесяте каченя,
Покакало шістдесят перше каченя,
Покакало шістдесят друге каченя,
Покакало шістдесят третє каченя,
Покакало шістдесят четверте каченя,
Покакало шістдесят п’яте каченя,
Покакало шістдесят шосте каченя,
Покакало шістдесят сьоме каченя,
Покакало шістдесят восьме каченя,
Покакало шістдесят дев’яте каченя,
Покакало сімдесяте каченя,
Покакало сімдесят перше каченя,
Покакало сімдесят друге каченя,
Покакало сімдесят третє каченя,
Покакало сімдесят четверте каченя,
Покакало сімдесят п’яте каченя,
Покакало сімдесят шосте каченя,
Покакало сімдесят сьоме каченя,
Покакало сімдесят восьме каченя,
Покакало сімдесят дев’яте каченя,
Покакало вісімдесяте каченя,
Покакало вісімдесят перше каченя,
Покакало вісімдесят друге каченя,
Покакало вісімдесят третє каченя,
Покакало вісімдесят четверте каченя,
Покакало вісімдесят п’яте каченя,
Покакало вісімдесят шосте каченя,
Покакало вісімдесят сьоме каченя,
Покакало вісімдесят восьме каченя,
Покакало вісімдесят дев’яте каченя,
Покакало дев’ятдесяте каченя,
Покакало дев’ятдесят перше каченя,
Покакало дев’ятдесят друге каченя,
Покакало дев’ятдесят третє каченя,
Покакало дев’ятдесят четверте каченя,
Покакало дев’ятдесят п’яте каченя,
Покакало дев’ятдесят шосте каченя,
Покакало дев’ятдесят сьоме каченя,
Покакало дев’ятдесят восьме каченя,
Покакало дев’ятдесят дев’яте каченя,
Покакало соте каченя,
Покакало сто перше каченя...

Сто одне каченя покакало.


6 березня 2008

No comments:

Post a Comment