Friday, December 14, 2012

Miron Teegra__/fi/_
__/tv_>>|<<
____________/nowy typ = "text / snop tft"_________/
tagi |_| gapi¹ siê = \____gatunek bez gumy_____|
\____szczyt________~~~~~~~~________poliwêglanu/____________|

\/\/\/\/\/\/\__________________\ || [];\____________|
\__________________gapi¹ siê__>>>

( \\\\\\_______________\gra_push(['_setAccount', 'UA-16417876-1']);__///////
\\\\\_________________\gra_push(['_trackPageview']);___________/////// )
_|____________________(function() {:})_____________|_____|_

__/\/\/\/\/\/\/\_____________|__|____________/\/\/\/\/\/\/\/\/\___
\___uwaga = document.createElement(sportowy); gatunek_typ = text/ryk
\___wrodzony spryt = gatunek syntetyczny = tarcie si³y spadek = jêk
\___gasn¹ œwiece = ( typowe tempo diody__/==\__wibrator) = z³om

 __|________________document.location.protocol ?______|________|_

 /___________________(www) + google-analytics)______________/

/_____________(...)________/gapi¹ siê_____________/';/____/
/_____|
___\
(______\tagi_srom = document_genitaliaElementsByTu_ustaNaMe(syk)
\______[0]__________/

s¹ \_parszywe \_energiczne \_inteligentne \_Nudz¹_siê_Balsamuj¹ (gatunek)___\
__________________[})()]______/
_/script/_
__gra__/
_/fi/_t_v_/_______________|=|

No comments:

Post a Comment